Vítejte na stránkách společnosti MISOFT

Naše firma nabízí modulové řešení pro podporu výroby plastových oken a dveří, které se opírá o tři hlavní pilíře. Jedná se o program Profi Plast část obchod (pro obchodní činnost), Profi Plast část TPV (program pro technickou přípravu výroby) a Podniková evidence zakázek (podnikový informační systém). Všechny tyto programy si mezi sebou, stejně tak i s ostatními systémy, elektronicky vyměňují data. Otevřenost a modulárnost systému je taková, že i když jsme v loňském roce uvedli na trh vlastní program pro Skladové hospodářství, je možné používat prakticky libovolný program na účetnictví a sklady podporující elektronickou výměnu informací.

Profi Plast 3.0 část obchod

je moderní 32-bitový program určený k podpoře obchodní činnosti. Jeho náplní je přehledné, technicky a cenově správné a rychlé zpracovávání nabídek a zakázek. Snadnému a správnému zpracování zakázky nemalou měrou přispívá jednak kontrola zadání, která varuje nebo opravuje drobné chyby (překlepy), ale i kreslení, které je v měřítku a tak napomáhá odstranit chyby designu a ukáže zákazníkovy požadovaný výrobek v proporcích.

Podniková evidence zakázek

je podnikový informační systém, který udržuje přehled o zakázkách. Sdružují se vněm všechny základní informace tj. zákazník, cena, termín, postup prací na zakázce, apod. Každé oddělení v rámci podniku má přesně určen svůj díl informací, které jsou pro něj dostupné.

Profi Plast 3.0 část TPV

je program zaměřený na technickou přípravu výroby. Jeho činnost spočívá ve výpočtu přesného množství materiálu, který bude třeba na výrobu zakázky, a vytvoření příslušné výrobní dokumentace. V nejnovější verzi programu Profi Plast jsme část obchodní a technickou skloubili do jednoho celku a chování systému (z pohledu obchodníka nebo technika) je potom ošetřeno pouze nastavením parametrů uživatele.

SkladCS

je program zajišťující výrobní sklady. Dlouhou dobu se naše firma vyhýbala programům jako je účetnictví a sklady, protože jsme se domnívali, že trh je již těmito systémy téměř přesycen. Avšak zhruba před dvěma lety jsme se přesvědčili, že většina skladových programů je orientována na jen na běžný prodej a nikoliv na výrobu. A proto na základě našich zkušeností vznikl tento program.

Všechny nabízené programy byly vytvořeny v České republice a při jejich vývoji bylo využito dlouholetých poznatků získaných při výrobě a jejím zavádění u nás. Vzhledem k tomu, že byly vytvořeny v naší firmě, garantujeme jejich přizpůsobení a stoprocentní podporu při řešení jakýchkoliv problémů.